Super Premium gæludýrafóður

Framleitt í Þýskalandi

Hágæða innihaldsefni

Prentun

Lagalegur fyrirvari

Upplýsingar í samræmi við 5. gr. þýsku fjarskiptalaganna:

Josera petfood GmbH & Co. KG 
Industriegebiet Süd 
63924 Kleinheubach
Germany

Tengiliður:
Sími: +49 (0) 9371 940-0
Netfang: Josera@Josera.de

Skráningarréttur:
Héraðsdómur Aschaffenburg 
Skráningarnúmer: HRA 5614
Skattnúmer: 202/164/54805
VSK-númer í samræmi við gr. 27a í þýskum lögum um söluskatt: DE 305 344 385 

Persónulega ábyrgur hluthafi fyrir Josera petfood GmbH & Co. KG:
Josera petfood Beteiligungs-GmbH
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach

Forstjóri Josera petfood GmbH & Co KG:
Stephan Hoose og Martin Büttner

Skráningarfærsla:
Skráningarfærsla: Skráningarréttur: Héraðsdómur í Aschaffenburg 
Skráningarnúmer: HRB 13637

Lögbært eftirlitsyfirvald:
Ríkisstjórnin í Oberbayern
Eftirlit með dýrafóðri í Bayern
56. deild
Maximilianstrasse 39
80538 München

Ábyrgð á efni
Sem þjónustuaðili berum við ábyrgð á eigin efni á þessari síðu samkvæmt almennum lögum, í samræmi við 7. mgr. 1 TMA. Hins vegar, í samræmi við 8 til 10 § TMA, erum við, sem þjónustuaðili, ekki ábyrgir fyrir því að fylgjast með framsendum eða geymdum upplýsingum frá utanaðkomandi veitendum eða að kanna þær með tilliti til ólöglegrar starfsemi. Allar kvaðir varðandi fjarlægingu eða lokun á notkun upplýsinga í samræmi við almenn lög verða ekki fyrir áhrifum af þessu. Engu að síður er ábyrgð vegna þessa aðeins möguleg frá þeim tíma sem við verðum vör við tiltekið brot. Ef við verðum vör við slík brot munum við fjarlægja þetta efni strax.

Ábyrgð vegna tengla
Vefsíðan okkar inniheldur tengla á utanaðkomandi vefsíður sem reknar eru af þriðja aðila, þar sem við höfum ekki áhrif á efnið. Við getum því ekki tekið ábyrgð á þessu efni. Það er viðkomandi rekstraraðili tengdra síðna sem ber ábyrgð á þessu efni. Tengdar síður voru athugaðar með tilliti til hugsanlegra brota við tenginguna. Ekki voru borin kennsl á óheimilt efni við tengingu. Varanlegt eftirlit með innihaldi tengdra síðna er hins vegar ekki mögulegt án ábendinga um sérstakt brot. Ef við verðum vör við brot munum við fjarlægja slíkan hlekk án tafar.

Höfundarréttur
Efnið og vinnan sem veitt er á þessum síðum og hefur verið tekin saman af rekstraraðila síðunnar er háð þýskum höfundaréttarlögum. Endurgerð, endurvinnsla, dreifing eða hvers konar önnur notkun sem fer út fyrir mörk höfundaréttarlaga krefst skriflegs samþykkis viðkomandi höfundar/veitanda. Niðurhal og afrit af þessari síðu eru aðeins leyfð til einkanota, ekki í atvinnuskyni. Að svo miklu leyti sem rekstraraðilinn hefur ekki tekið saman efni á þessari síðu verður höfundarrétti þriðja aðila fylgt. Efni frá þriðja aðila verður sérstaklega tilgreint sem slíkt. Ef þér verður kunnugt um brot á höfundarrétti, þrátt fyrir þetta, biðjum við þig um að láta okkur vita. Um leið og okkur verður kunnugt um slíkt brot munum við fjarlægja efnið, án tafar.