Super Premium gæludýrafóður

Framleitt í Þýskalandi

Hágæða innihaldsefni

1. Yfirlit yfir gagnavernd
Almennt

Eftirfarandi gefur einfalt yfirlit yfir hvað verður um persónulegar upplýsingar þínar þegar þú heimsækir vefsíðuna okkar. Persónulegar upplýsingar eru öll gögn sem eru persónugreinanleg. Ítarlegar upplýsingar um gagnavernd er að finna í persónuverndarstefnu okkar hér að neðan.
Gagnaöflun á heimasíðu okkar

Hver ber ábyrgð á gagnasöfnun á þessari vefsíðu?
Gögn sem safnað er á þessari vefsíðu eru meðhöndluð af rekstraraðila vefsíðunnar. Samskiptaupplýsingar rekstraraðila er að finna í lagalegum fyrirvara vefsíðunnar.

Hvernig söfnum við gögnunum þínum?
Sumum gögnum er safnað þegar þú veitir okkur aðgang að þeim. Þetta gætu til dæmis verið gögn sem þú slærð inn á tengiliðareyðublað.

Öðrum gögnum er safnað sjálfkrafa af upplýsingatæknikerfum okkar þegar þú heimsækir vefsíðuna. Þessi gögn eru fyrst og fremst tæknileg gögn eins og vafrinn og stýrikerfið sem þú ert að nota eða þegar þú ferð inn á síðuna. Þessum gögnum er safnað sjálfkrafa um leið og þú ferð inn á vefsíðuna okkar.

Til hvers notum við gögnin þín?
Hluta gagna er safnað til að tryggja rétta virkni vefsíðunnar.  Önnur gögn er hægt að nota til að greina hvernig gestir nota síðuna.

Hvaða réttindi hefur þú varðandi gögnin þín?
Þú hefur alltaf rétt til að óska eftir upplýsingum um geymd gögn um þig, uppruna þeirra, viðtakendur þeirra og tilganginn með söfnun þeirra, án endurgjalds. Þú hefur einnig rétt til að fara fram á að þau verði leiðrétt, lokað á þau eða þeim eytt. Þú getur haft samband hvenær sem er með því að nota heimilisfangið sem gefið er upp í lagalega fyrirvaranum ef þú hefur frekari spurningar um persónuvernd og gagnavernd. Þú getur að sjálfsögðu einnig lagt fram kvörtun til þar til bærra eftirlitsyfirvalda.              
                                                                                                                                                                                      Greining og verkfæri þriðja aðila

Þegar þú heimsækir vefsíðu okkar kunna að vera gerðar tölfræðilegar greiningar  á vefhegðun þinni. Það er fyrst og fremst gert með því að nota kökur og greiningar. Greiningin á vefhegðun þinni er venjulega nafnlaus, þ.e.a.s. við getum ekki greint þig út frá þessum gögnum. Þú getur mótmælt þessari greiningu eða komið í veg fyrir hana með því að nota ekki ákveðin verkfæri. Ítarlegar upplýsingar er að finna í eftirfarandi persónuverndarstefnu.

Þú getur mótmælt þessari greiningu. Við munum upplýsa þig hér að neðan um hvernig nýtt þér rétt þinn í þessu sambandi.

 

2. Almennar upplýsingar og lögboðnar upplýsingar
Persónuvernd

Rekstraraðilar þessarar vefsíðu taka vernd persónuupplýsinga mjög alvarlega. Við förum með persónuupplýsingar þínar sem trúnaðarmál og í samræmi við lögbundnar persónuverndarreglur og þessa persónuverndarstefnu.

Ef þú notar þessa vefsíðu verður ýmsum persónulegum gögnum safnað. Persónulegar upplýsingar eru öll gögn sem gætu verið persónugreinanleg. Þessi persónuverndarstefna útskýrir hvaða upplýsingar við söfnum og til hvers við notum þær. Það skýrir einnig hvernig og í hvaða tilgangi þetta er gert.

Athugaðu að gögn sem send eru um internetið (t.d. með tölvupóstssamskiptum) geta lent í öryggisbresti. Ekki er hægt að vernda gögnin þín algerlega fyrir aðgangi þriðja aðila.
Tilkynning varðandi aðila sem ber ábyrgð á þessari vefsíðu

Aðilinn sem ber ábyrgð á vinnslu gagna á þessari vefsíðu er:

Josera petfood Beteiligungs-GmbH
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach
Deutschland

Sími: +49 (0) 9371 940-0
Netfang: Josera@Josera.de

Ábyrgðaraðilinn er sá einstaklingur eða lögaðili sem einn eða með öðrum ákveður tilgang og aðferðir við vinnslu persónuupplýsinga (nöfn, netföng o.s.frv.). 
Afturköllun samþykkis þíns við vinnslu gagna þinna

Margar gagnavinnsluaðgerðirer aðeins hægt að framkvæma með samþykki þínu. Þú getur afturkallað samþykki þitt hvenær sem er með framtíðaráhrifum. Óformlegur tölvupóstur með þessari beiðni nægir. Gögnin sem meðhöndluð eru áður en við fáum beiðni þína geta enn verið löglega meðhöndluð.
Réttur til að andmæla söfnun gagna í sérstökum tilfellum sem og til beinna auglýsinga (21. grein GDPR) 

Ef unnið er úr gögnum á grundvelli 1. mgr. 6. gr.  e eða f GDPR, þá hefur þú rétt til að andmæla vinnslu persónuupplýsinga þinna hvenær sem er, af ástæðum sem stafa af sérstökum aðstæðum þínum; þetta á einnig við um allar upplýsingar sem byggðar eru á þessum ákvæðum. Þú getur fundið sérstakan lagagrundvöll sem öll vinnsla byggir á í þessari persónuverndaryfirlýsingu. Ef þú mótmælir munum við ekki lengur meðhöndla persónulegar upplýsingar sem þessi andmæli taka til, nema við séum fær um að sanna að það séu veigamiklar og lögmætar ástæður fyrir því að þessar upplýsingar séu meðhöndlaðar, sem vega þyngra en hagsmunir þínir, réttindi og frelsi eða þessar upplýsingar þarf að vinna þannig að hægt sé að fullyrða, beita eða verja lagakröfur (andmæli skv. 1. mgr. 21. gr. GDPR). 

Ef verið er að vinna með persónulegar upplýsingar þínar í þeim tilgangi að framkvæma beinar auglýsingar, þá hefur þú rétt til að andmæla vinnslu persónuupplýsinga sem tengjast þér í þeim tilgangi að auglýsa með þessum hætti hvenær sem er; þetta á einnig við um prófíl, að því tilskildu að það tengist beinum auglýsingum af þessu tagi. Ef þú mótmælir þessu verða persónuupplýsingar þínar ekki lengur notaðar í þeim tilgangi að gera beinar auglýsingar (andmæli skv. 21. gr.  2 GDPR).
Réttur til að leggja fram kvartanir til eftirlitsyfirvalda

Ef brotið hefur verið gegn persónuverndarlöggjöfinni, getur viðkomandi lagt fram kvörtun til lögbærra eftirlitsyfirvalda. Lögbært eftirlitsyfirvald varðandi mál sem tengjast löggjöf um persónuvernd er persónuverndarfulltrúi þýska ríkisins þar sem fyrirtæki okkar hefur höfuðstöðvar. Lista yfir yfirmenn gagnaverndar og upplýsingar um tengiliði þeirra er að finna á eftirfarandi hlekk: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.
Réttur til gagnaflutnings

Þú hefur rétt til að láta gögn sem við vinnum á grundvelli samþykkis þíns eða til að uppfylla samning sjálfkrafa afhent sjálfum þér eða til þriðja aðila á stöðluðu, véllesanlegu sniði. Ef þú þarfnast beinnar flutnings á gögnum til annars ábyrgðaraðila verður þetta aðeins gert að því marki sem það er tæknilega gerlegt.
SSL eða TLS dulkóðun 

Þessi síða notar SSL eða TLS dulkóðun af öryggisástæðum og til að vernda sendingu trúnaðarefnis, svo sem fyrirspurnir sem þú sendir okkur sem rekstraraðila síðunnar. Þú getur greint dulkóðaða tengingu í veffangalínu vafrans þegar hún breytist úr „http: //“ í „https: //“ og læsitáknið birtist í veffangastiku vafrans.

Ef SSL eða TLS dulkóðun er virk getur þriðji aðili ekki lesið gögnin sem þú flytur til okkar.
Upplýsingar, lokun, eyðing

Eins og kveðið er á um í lögum hefur þú rétt til þess, hvenær sem er, að fá upplýsingar um persónulegar upplýsingar þínar sem geymdar eru, sem og uppruna þeirra, viðtakanda og tilganginn sem unnið hefur verið með, án endurgjalds. Þú hefur einnig rétt til að láta leiðrétta, loka fyrir eða eyða þessum gögnum. Þú getur haft samband hvenær sem er með því að nota heimilisfangið sem gefið er upp í lagalegum fyrirvara okkar ef þú hefur frekari spurningar um persónuupplýsingar.
Andstaða við kynningarpóst 

Við bönnum hér með sérstaklega notkun samskiptagagna sem birt eru í tengslum við kröfur um lagalegan fyrirvara upplýsingar á vefsíðu varðandi sendingu kynningar- og upplýsingaefnis sem ekki er beðið sérstaklega um. Rekstraraðili vefsíðunnar áskilur sér rétt til að grípa til sérstakra málaferla ef óumbeðið auglýsingaefni, svo sem ruslpóstur í tölvupósti, berst.

3. Gagnaverndarfulltrúi
Lögbundinn gagnaverndarfulltrúi

Við höfum skipað gagnaverndarfulltrúa fyrir fyrirtækið okkar.

Dr. Martin Wörner
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach

Sími: 09371 940 0
Netfang: datenschutz@Josera-erbacher.de  

4. Gagnaöflun á heimasíðu okkar
Vafrakökur

Sumar vefsíður okkar nota vafrakökur. Vafrakökur skaða ekki tölvuna þína og innihalda enga vírusar.  Vafrakökur hjálpa til við að gera vefsíðu okkar notendavænni, skilvirkari og öruggari.  Vafrakökur eru litlar textaskrár sem eru geymdar á tölvunni þinni og vistaðar af vafranum þínum.

Flestar kökurnar sem við notum eru svokallaðar „lotukökur“. Þeim er sjálfkrafa eytt eftir heimsókn þína. Aðrar vafrakökur eru áfram í minni tækisins þangað til þú eyðir þeim. Þessar vafrakökur gera okkur kleift að þekkja vafrann þinn þegar þú heimsækir síðuna næst.

Þú getur stillt vafrann þinn til að upplýsa þig um notkun vafrakaka, þannig að þú getir ákveðið hverju sinni hvort þú samþykkir eða hafnar vafraköku. Að öðrum kosti er hægt að stilla vafrann þinn til að samþykkja sjálfkrafa vafrakökur við vissar aðstæður eða að hafna þeim alltaf, eða til að eyða vafrakökum sjálfkrafa þegar vafranum þínum er lokað. Að slökkva á vafrakökum getur haft takmarkandi áhrif virkni þessarar vefsíðu.

Vafrakökur sem eru nauðsynlegar til að leyfa fjarskipti eða bjóða upp á ákveðnar aðgerðir sem þú vilt nota (svo sem innkaupakörfu) eru geymdar skv. grein 6. töluliður 1, f-liður DSGVO.  Rekstraraðili vefsíðunnar hefur lögmæta hagsmuni af geymslu á vafrakökum til að tryggja bestun án tæknilegra villna. Ef aðrar vafrakökur (eins og þær sem notaðar eru til að greina vefhegðun þína) eru einnig geymdar, verður fjallað um þær sérstaklega í þessari persónuverndarstefnu.
Notkunarskrár netþjóna

Vefsíðuveitan safnar og geymir sjálfkrafa upplýsingar sem vafrinn þinn sendir sjálfkrafa til okkar í „loggskrár netþjóna“. Þetta eru:

    Vafrargerð og vafraútgáfa
    Stýrikerfi sem notað er
    Vefslóð tilvísunar
    Vélarheiti tölvunnar sem nálgast 
    Tími beiðni netþjónsins
    IP-tala

Þessi gögn verða ekki sameinuð gögnum frá öðrum aðilum.

Grundvöllur gagnavinnslu er gr. 6 (1) (b) DSGVO, sem gerir klefit að vinna gögn til að uppfylla samning eða til ráðstafana sem eru aðdragandi samnings.
Tengiliðsform

Ef þú sendir okkur spurningar í gegnum tengiliðseyðublaðið munum við safna gögnum sem slegin eru inn á eyðublaðið, þar á meðal samskiptaupplýsingum sem þú gefur upp, til að svara spurningu þinni og öllum spurningum í framhaldinu. Við deilum ekki þessum upplýsingum án leyfis.

Við munum því aðeins vinna öll gögn sem þú slærð inn á tengiliðseyðublaðið með samþykki þínu skv. grein 6 (1)(a) DSGVO. Þú getur afturkallað samþykki þitt hvenær sem er með framtíðaráhrifum. Óformlegur tölvupóstur með slíkri beiðni nægir. Gögnin sem unnin eru áður en beiðni þín berst geta enn verið unnin með löglegum hætti.

Við munum geyma gögnin sem þú gefur upp á tengiliðseyðublaðinu þar til þú biður um eyðingu þeirra, afturkallar samþykki þitt fyrir geymslu þeirra, eða tilgangurinn með geymslu þeirra á ekki lengur við (t.d. eftir að hafa uppfyllt beiðni þína). Öll lögboðin lagaákvæði, sérstaklega þau sem varða lögboðin geymslutímabil, hafa ekki áhrif á þetta ákvæði.
Vinnsla gagna (viðskiptavinur og samningsgögn)

Við söfnum, vinnum og notum persónulegar upplýsingar eingöngu að því leyti sem nauðsynlegt er til að koma á eða breyta lagasamböndum við okkur (aðalgögn). Þetta er gert út frá grein  6 (1) (b) DSGVO, sem gerir kleift að vinna gögn til að uppfylla samning eða til ráðstafana sem eru aðdragandi samnings. Við söfnum, vinnum og notum persónulegar upplýsingar þínar þegar þú notar vefsíðu okkar (notkunargögn) aðeins að því marki sem þarf til að gera þér kleift að fá aðgang að þjónustu okkar eða að krefja þig um greiðslu fyrir hana.

Gögnum sem safnað er um viðskiptavini skal eytt að lokinni pöntun eða lok við viðskiptasambandsins. Lagaleg varðveislutímabil er óbreytt.

Við miðlum eingöngu persónulegum upplýsingum innan ERBACHER fjölskyldunnar, hóps matvælafyrirtækja* eða til þriðja aðila aðeins ef það er nauðsynlegt sem hluti af efndum samnings, svo sem til fyrirtækja sem hefur verið falið að afhenda vöruna eða lánastofnunina sem hefur verið fengin til að annast greiðslur. 

*Josera GmbH & Co. KG, Josera petfood GmbH & Co. KG, foodforplanet GmbH & Co. KG, Erbacher Food Intelligence GmbH & Co. KG, Josera Erbacher GmbH & Co. KG, Greensale GmbH & Co. KG 

5. Samfélagsmiðlar
Facebook-viðbætur (Like & Share hnappar) 

Vefsíðan okkar inniheldur viðbætur fyrir samfélagsmiðlanetið Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kaliforníu 94025, Bandaríkjunum. Facebook-viðbætur er hægt að þekkja með Facebook-merkinu eða Like-hnappinum á síðunni okkar. Fyrir yfirlit yfir Facebook-viðbætur, sjá https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Þegar þú heimsækir síðuna okkar er komið á beinni tengingu milli vafrans þíns og Facebook miðlarans í gegnum viðbótina. Þetta gerir Facebook kleift að fá upplýsingar um að þú hafir heimsótt síðuna okkar út frá IP-tölu þinni. Ef þú smellir á Facebook „Like-hnappinn“ meðan þú ert skráður inn á Facebook reikninginn þinn, getur þú tengt innihald síðunnar okkar við Facebook-prófílinn þinn. Þetta gerir Facebook kleift að tengja heimsóknir á síðuna okkar við notandareikninginn þinn. Vinsamlegast athugaðu að sem rekstraraðili þessarar vefsíðu höfum við enga vitneskju um innihaldi þeirra gagna sem send eru til Facebook eða hvernig Facebook notar þessi gögn. Nánari upplýsingar er að finna í persónuverndarstefnu Facebook á https://de-de.facebook.com/policy.php. 

Ef þú vilt ekki að Facebook tengi heimsókn þína á síðuna okkar við Facebook-reikninginn þinn, vinsamlegast skráðu þig út af Facebook-reikningnum þínum.
 Twitter-viðbótarforrit

Aðgerðir Twitter-þjónustunnar hafa verið samþættar vefsíðu okkar og appi. Þessir eiginleikar eru í boði Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Þegar þú notar Twitter og „Retweet“-aðgerðina eru vefsíðurnar sem þú heimsækir tengdar Twitter-reikningnum þínum og kynntar öðrum notendum. Með því verða gögn einnig flutt til Twitter. Við viljum benda á að sem veitandi þessara síðan höfum við enga þekkingu á innihaldi gagnanna sem send eru eða hvernig Twitter notar þau. Nánari upplýsingar um persónuverndarstefnu Twitter er að finna á https://twitter.com/privacy.

Persónuverndarstillingum þínum með Twitter er hægt að breyta í reikningsstillingunum þínum á https://twitter.com/account/settings.

Google+ viðbótarforrit

Síðurnar okkar nota Google+ aðgerðir.  Það er rekið af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Söfnun og upplýsingagjöf: Notkun Google +1 hnappsins gerir þér kleift að birta upplýsingar um allan heim. Með Google+ hnappnum geta þú og aðrir notendur fengið sérsniðið efni frá Google og samstarfsaðilum okkar. Google geymir bæði þá staðreynd að þú hefur sett +1 við efni og upplýsingar um síðuna sem þú varst að skoða þegar þú smelltir á +1. +1 getur verið birt ásamt prófílnafni þínu og mynd í þjónustu Google, til dæmis í leitarniðurstöðum eða á Google-prófílnum þínum, eða á öðrum stöðum á vefsíðum og auglýsingum á internetinu.

Google skráir upplýsingar um +1 athafnir þínar til að bæta þjónustu Google fyrir þig og aðra. Til að nota Google + hnappinn þarftu alheimsopinberan Google-prófíl sem verður að innihalda að minnsta kosti nafnið sem valið er fyrir prófílinn. Þetta nafn er notað af allri þjónustu Google. Í sumum tilfellum getur þetta nafn einnig komið í staðinn fyrir annað nafn sem þú hefur notað til að deila efni í gegnum Google-reikninginn þinn. Auðkenni Google-prófílsins þíns er hægt að sýna notendum sem þekkja netfangið þitt eða aðrar upplýsingar sem geta borið kennsl á þig.

Notkun safnaðra gagna: Til viðbótar við þá notkun sem nefnd er hér að ofan eru upplýsingarnar sem þú veitir notaðar í samræmi við viðeigandi persónuverndarstefnu Google. Google kann að birta yfirlitstölfræði um +1 virkni notenda eða deila henni með notendum og samstarfsaðilum, svo sem útgefendum, auglýsendum eða tengdum vefsíðum.
Pinterest-viðbótarforrit

Vefsíðan okkar inniheldur aðgerðir Pinterest félagsnetsins, sem reknar er af Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA.

Þegar þú heimsækir síðu sem inniheldur Pinterest félagslegu viðbótina, komur vafrinn þinn á beintengingu við Pinterest-netþjóna. Viðbótin sendir þessi logg-gögn til Pinterest-netþjóna í Bandaríkjunum. Þessi logg-gögn geta innihaldið IP-tölu þína, veffang vefsíðanna sem heimsóttar eru, þar með taldar Pinterest-aðgerðir, gerð vafra og stillingar, dagsetningu og tíma beiðninnar, hvernig þú notar Pinterest og vafrakökur. 

Nánari upplýsingar um tilgang, umfang og frekari vinnslu og notkun gagna hjá Pinterest, sem og rétt þinn og valkosti til að vernda friðhelgi þína, er að finna í persónuverndarstefnu Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy. 

6. Greining og auglýsingar
Google Analytics
Þessi vefsíða notar Google Analytics, vefgreiningarþjónustu. Hún er rekin af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics notar svokallaðar „vafrakökur“.  Þetta eru textaskrár sem eru geymdar á tölvunni þinni og gera mögulegt að greina notkun vefsíðunnar. Upplýsingarnar sem cefkökurnar búa til um notkun þína á þessari vefsíðu eru venjulega sendar til netþjóns Google í Bandaríkjunum og vistaðar þar.

Google Analytics vefkökur eru geymdar á grundvelli gr. 6 (1) (f) DSGVO. Vefstjóri hefur lögmætan hag af því að greina hegðun notenda til að hámarka bæði vefsíðu sína og auglýsingar.

IP-nafnleynd
Við höfum virkjað IP-nafnleyndaraðgerðina á þessari vefsíðu. Google mun stytta IP-tölu þína innan Evrópusambandsins eða annarra aðila að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið áður en hún sendist til Bandaríkjanna. Aðeins í undantekningartilfellum er IP-talan í heild send á Google-netþjón í Bandaríkjunum og stytt þar. Google mun nota þessar upplýsingar fyrir hönd rekstraraðila þessarar vefsíðu til að meta notkun þína á vefsíðunni, til að taka saman skýrslur um starfsemi á vefsíðunni og til að veita aðra þjónustu varðandi vefsíðuvirkni og internetnotkun fyrir rekstraraðila vefsíðunnar. IP-talan sem send er af vafranum þínum sem hluti af Google Analytics verður ekki sameinuð neinum öðrum gögnum sem Google hefur.

Vafraviðbót
Þú getur komið í veg fyrir að þessar vafrakökur séu geymdar með því að velja viðeigandi stillingar í vafranum þínum. Hins vegar viljum við benda á að það getur þýtt að þú getir ekki notið fullrar virkni þessarar vefsíðu. Þú getur einnig komið í veg fyrir að gögn sem myndast með vefkökum um notkun þína á vefsíðunni (þ.m.t. IP-tölu þína) séu send til Google og vinnslu þessara gagna af Google með því að hlaða niður og setja upp vafraviðbótina sem er fáanleg með eftirfarandi hlekk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Mótmæla gagnasöfnun
Þú getur komið í veg fyrir að Google Analytics safni gögnum með því að smella á eftirfarandi hlekk. Afturköllunarkaka verður stillt til að koma í veg fyrir að gögnum þínum verði safnað við heimsóknir á þessa síðu í framtíðinni: Slökktu á Google Analytics.

Nánari upplýsingar um hvernig Google Analytics meðhöndlar notendagögn, sjá persónuverndarstefnu Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Úthýst gagnavinnsla
Við höfum gert samning við Google um útvistun gagnavinnslu okkar og innleiðum að fullu strangar kröfur þýskra persónuverndaryfirvalda þegar við notum Google Analytics.

Lýðfræðileg gagnaöflun frá Google Analytics
Þessi vefsíða notar lýðfræðilega eiginleika Google Analytics. Þetta gerir okkur kleift að búa til skýrslur sem innihalda upplýsingar um aldur, kyn og áhugamál gesta á síðunni. Þessi gögn koma frá áhugasviðsauglýsingum frá Google og gestagögnum frá þriðja aðila. Er ekki hægt að rekja þau gögn sem safnað er til ákveðins einstaklings. Þú getur slökkt á þessum eiginleika hvenær sem er með því að breyta auglýsingastillingunum á Google-reikningnum þínum eða þú getur bannað Google Analytics að safna gögnum eins og lýst er í kaflanum „Mótmæla gagnasöfnun“. 

7. Endurmarkaðssetning Google Analytics

Vefsíður okkar nota eiginleika Google Analytics endurmarkaðssetningar ásamt getu Google AdWords og DoubleClick þvert á tæki. Þessi þjónusta er veitt af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 

Þessi aðgerð gerir það mögulegt að tengja markhóp fyrir kynningarmarkaðssetningu sem búinn er til með Google Analytics endurmarkaðssetningu við getu Google AdWords og Google DoubleClick. Þetta gerir mögulegt að birta auglýsingar út frá persónulegum áhugamálum þínum, auðkenndar út frá fyrri notkun þinni og vefhegðun í einu tæki (t.d. farsímanum þínum), í öðrum tækjum (svo sem spjaldtölvu eða tölvu).

Þegar þú hefur veitt samþykki mun Google tengja vef- og appskoðunarferil þinn við Google-reikninginn þinn í þessu skyni. Þannig geta öll tæki sem skráð eru á Google reikninginn þinn notað sömu persónulegu kynningarskilaboðin.

Til að styðja þennan eiginleika safnar Google Analytics auðkenndum Google-auðkennum notenda sem eru tímabundið tengdir við Google Analytics-gögnin okkar, til að skilgreina og búa til áhorfendahóp til að kynna auglýsingar óháð tæki.

Þú getur afþakkað endurnýtingu/-miðun óháð tæki með því að slökkva á sérsniðnum auglýsingum á Google-reikningnum þínum; fylgdu þessum hlekk: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Samanburður gagna sem safnað er í Google-reikningsgögnum þínum byggist eingöngu á samþykki þínu, sem þú getur gefið eða dregið til baka skv.  grein 6 (1)(a) DSGVO. Hvað varðar gagnaöflunaraðgerðir sem ekki eru sameinaðar Google-reikningnum þínum (til dæmis vegna þess að þú ert ekki með Google-reikning eða hefur mótmælt sameiningunni) byggist söfnun gagna á gr.  6 (1) (f) DSGVO. Vefstjóri hefur lögmætan hag af því að greina nafnlausa hegðun notenda í kynningarskyni.

Fyrir frekari upplýsingar og persónuverndarstefnu Google, sjá: https://www.google.com/policies/technologies/ads/. 

8. Fréttabréf

Gögn fréttabréfs

Ef þú vilt fá fréttabréfið okkar, þá þurfum við gilt netfang sem og upplýsingar sem gera okkur kleift að staðfesta að þú sért eigandi tilgreinds netfangs og að þú samþykkir að fá þetta fréttabréf sent. Engum viðbótargögnum er safnað, eða eingöngu safnað af fúsum og frjálsum vilja. Við notum þessi gögn aðeins til að senda umbeðnar upplýsingar og miðlum þeim ekki til þriðja aðila.

Við munum því aðeins vinna öll gögn sem þú slærð inn á tengiliðseyðublaðið með samþykki þínu, skv. grein 6 (1)(a) DSGVO. Þú getur afturkallað samþykki fyrir geymslu gagna og netfangs þíns sem og notkun þeirra til að senda fréttabréfið hvenær sem er, t.d. í gegnum krækjuna „segja upp áskrift“ í fréttabréfinu. Gögnin sem meðhöndluð eru áður en við fáum beiðni þína geta enn verið löglega meðhöndluð.

Gögnin sem gefin eru við skráningu í fréttabréfið verða notuð til að dreifa fréttabréfinu þar til þú segir upp áskrift þinni þegar umræddum gögnum verður eytt. Gögn sem við höfum geymt í öðrum tilgangi (t.d. netföng fyrir félagssvæðið) eru óbreytt. 

8. Viðbætur og verkfæri
YouTube

Vefsíðan okkar notar viðbætur frá YouTube, sem Google rekur. Rekstraraðili síðanna er YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Ef þú heimsækir eina af síðunum okkar með YouTube-viðbót, er komið á tengingu við netþjóna YouTube. Hér er YouTube-netþjónninn upplýstur um hvaða síður okkar þú hefur heimsótt.

Ef þú ert skráður inn á YouTube-reikninginn þinn gerir YouTube þér kleift að tengja vafrahegðun þína beint við persónulega prófílinn þinn. Þú getur komið í veg fyrir þetta með því að skrá þig út af YouTube-reikningnum þínum.

YouTube er notað til að gera vefsíðuna okkar aðlaðandi. Þetta eru réttlætanlegir hagsmunir skv. grein 6 (1) (f) DSGVO.

Nánari upplýsingar um meðhöndlun notendagagna er að finna í persónuverndaryfirlýsingu YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
Vefletur Google 

Þessi síða notar vefletur frá Google til að ná fram samræmdri leturgerð. Þegar þú opnar síðu hleður vafrinn þinn nauðsynlegu vefriti í skyndiminnið til að sýna texta og leturgerðir rétt.

Þegar þú kallar upp síðu á vef okkar sem inniheldur samfélagsmiðlaviðbót, kemur vafrinn þinn á beintengingu við netþjóna Google. Google verður þannig meðvitað um að vefsíðan okkar var opnuð í gegnum IP-töluna þína. Google-vefletur er notað í þágu samræmdrar og aðlaðandi framsetningar á vefsíðu okkar. Þetta eru réttlætanlegir hagsmunir skv. grein 6 (1) (f) DSGVO.

Ef vafrinn þinn styður ekki vefletur er venjulegt letur af tölvunni þinni notað.

Nánari upplýsingar um meðhöndlun notendagagna er að finna á https://developers.google.com/fonts/faq og í persónuverndarstefnu Google á https://www.google.com/policies/privacy/.